Stan obecny (2019/2020)
Zakład Metaloznawstwa i Odlewnictwa (Odlewnia Doświadczalna jest Pracownią Naukowo-dydaktyczną w Zakładzie) zatrudnia 11 osób w tym:
  •      samodzielni pracownicy naukowo-dydaktyczni - 4 osoby
  •      adiunkci - 4 osoby
  •      pracownicy techniczni i administracyjni - 3 osoby

Ponadto zajęcia dydaktyczne prowadzą także:
  • pracownicy samodzielni i adiunkci emerytowani - 2 osoby
  • doktoranci - 3 osób