Stan obecny (2015/2016)
Zakład Metaloznawstwa i Odlewnictwa (Odlewnia Doświadczalna jest Pracownią Naukowo-dydaktyczną w Zakładzie) zatrudnia 13 osób w tym:
  •      samodzielni pracownicy naukowo-dydaktyczni - 4 osoby
  •      adiunkci - 5 osoby
  •      wykładowcy - 1 osoba
  •      pracownicy techniczni i administracyjni - 3 osoby

Ponadto zajęcia dydaktyczne prowadzą także:
  • pracownicy samodzielni i adiunkci emerytowani - 5 osoby
  • doktoranci - 5 osób