prof. dr hab. inż. Mieczysław Wysiecki obrazek

e-mail: Mieczyslaw.Wysiecki@zut.edu.pl
tel. +48 91 449 47 79
pok. 117

Obszar zainteresowań badawczych:
- Inżynieria materiałów narzędziowych i powłok z udziałem węglików i azotków;
- Inżynieria stopów Fe o specjalnych właściwościach;
-Inżynieria powierzchni, w szczególności azotowanie i jego pochodne;
- Metaloznawstwo stopów Cu.


Wieloletni Dyrektor Instytutu Inżynierii Materiałowej PS, Wieloletni Dziekan Wydziału Mechanicznego PS oraz Rektor Politechniki Szczecińskiej.


Członek następujących ciał kolegialnych PAN:
- Komitetu Nauki o Materiałach,
- Komitetu Budowy Maszyn, Komisja Inżynierii Powierzchni,
- Komisji Nauki o Materiałach Oddz. w Poznaniu,
-Sekcji Podstaw Konstrukcji Komitetu Budowy Maszyn,
- Członek Rady Programowej Czasopisma "Inżynieria Materiałowa".