obrazek
 

e-mail: Otwiera program do wysyłania emailimalgorzata.garbiak@zut.edu.pl

 

tel. 91 449 42 63

 

pok. Odlewnia 

 

konsultacje: piątek 12-14.00


Zajęcia dydaktyczne

 

Podstawy Nauki o Materiałach, Podstawy Nauki o Materiałach I, Podstawy Nauki o Materiałach II, Nauka o Materiałach

Charakterystyka zainteresowań badawczych

 

stopy żarowytrzymałe żelaza

Stosowane metody badawcze

 

badania mikrostruktury - mikroskopia świetlna, skaningowa, elektronowa, afm, ekstrakcja chemiczna, rengenowska analiza strukturalna, mikroanaliza rentgenowska, metalografia ilościowa, 

badania właściwości fizycznych, mechanicznych  - mikro i nanoindentacja, zmęczenie cieplne, statyczna próba rozciągania, udarność, dylatometria

badania właściwości chemicznych (korozja wysokotemperaturowa) – wyżarzanie, termoanaliza, polaryzacja anodowa

 
 

Publikacje 

 

 

  

 

 

Skrypt:

J.Baranowska, M.Garbiak „Badania ultradźwiękowe” Wydawnicwo Uczelniane PS, 1999, Szczecin

Publikacje - lata 2008-2011

1 M. Garbiak, R. Chylińska, Precipitation kinetics in austenitic 18Cr-30Ni-Nb cast steel 18Cr-30Ni-Nb Archives of Foundry Engineering, vol. 8, nr 3, 2008, s. 27-30 
2  M. Garbiak, Wpływ dodatków stopowych na temperaturę krzepnięcia staliwa austenitycznego Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji, vol. 28, nr 3, 2008, s. 35-40
3  W. Jasiński, B. Piekarski, M.Garbiak, Właściwości nadstopów 519 po 25760 godzinach eksploatacji, Przegląd Odlewnictwa, nr 3, 2009, s. 114-119
4  M.Garbiak, K. Świadek, B.Piekarski, Phase composition and thermal fatigue resistance of Ni-Cr cast steel, Netsu Shori (Journal of the Japan Society for Heat Treatment) vol.49, 2009, vol.2, s.573-576
5  M.Garbiak, B.Piekarski, Thermal fatigue resistance of austenitic cast steel, Proc.  Int.Conf. HighMactTech 2009, Kijów, Ukraina, Oct. 19-23, 2009, p.112
6  M. Garbiak, B. Piekarski, Węgliki eutektyczne w staliwie austenitycznym, Inżynieria Materiałowa, nr 1, 2010, s. 12-16
7  R. Chylińska , R. Zapała, M.Garbiak, Mikrostruktura a odporność na izotermiczne utlenianie staliwa austenitycznego. Inżynieria Materiałowa 2 (147) (2010) s.132-136
8   M. Garbiak, Applying microhardness to microstructure analysis, Chemicke Listy, nr  104,  2010, s. 267-270
9   M. Garbiak, R.Chylińska,B. Piekarski.; Resistance to isothermal oxidation of austenitic cast steel with Ti addition. Inżynieria Materiałowa, 3 (2010) s.252-255
10  A. Kochmańska, M. Garbiak, High-Temperature Diffusion Barrier for Ni-Cr Cast Steel, Defect and Diffusion Forum, Vols. 312-315(2011) p. 595-600 
11 R.Chylińska, M.Garbiak, Microhardness of phase constituents present in creep-resistant cast steel, Chemické Listy, 105 (2011), pp. 187-190
12 R.Chylińska, M.Garbiak, P.Christodoulu. B. Piekarski;  Analysis of precipitation processes in austenitic cast steel with niobium, Chemické Listy, 105 (2011), pp. 806-807.
13 M. Garbiak, P. Zubko, Mechanical properties of phase constituents in selected grades of cast steel, Archives of Foundry Engineering (Archiwum Odlewnictwa) V.11, nr 3, 2011 s.57-60
14 M. Garbiak, W. Jasiński, B.Piekarski, Materials for Reformer Furnace Tubes. History of evolution, Archives of Foundry Engineering (Archiwum Odlewnictwa) V.11, nr 2, 2011 s.47-52
15 A. Drotlew, M. Garbiak, J.Kubicki, B.Piekarski, J. Stachańczyk, Filter effectiveness in the manufacture of high-chromium steel castings, Archives of Foundry Engineering (Archiwum Odlewnictwa) Vol.11, Nr 1, January-March 2011