Rys historyczny
 
Zakład Metaloznawstwa i Odlewnictwa powstał w 1947 roku. W różnych okresach historii i organizacji Wydziału Mechanicznego oraz stosownie do zmian w obsadzie pracowniczej, funkcjonowały jako jednostki samodzielne (lata 1947÷56 i 1964÷79) lub stanowiły jedną Katedrę lub Zakład (lata 1956÷63 i 1979 do dziś).
Zakładem Metaloznawstwa kierowali: 


 • Marian Sienkowski (1947÷53),
 • Stanisław Prowans (1953÷79),
 • Mieczysław Wysiecki (1979÷81),
 • Walenty Jasiński (1981÷87),
 • Albin Kubiak (1987÷92),
 • Mieczysław Ustasiak (1992÷2001),
 • Jerzy Kubicki (2001÷07),
 • Bogusław Borowiecki
 • Bogdan Piekarski
 • Jolanta Baranowska


Zakładem Odlewnictwa (w okresach samodzielności) kierowali:


 • Konstanty Miściuk (1947÷56),
 • Ryszard Chudzikiewicz (1956÷79).

Najważniejsze badania naukowe i wdrożeniowe tego okresu to:
 • Zakład Metaloznawstwa: brązy odporne na kawitację, brązy nieiskrzące, inżynieria powierzchni wyrobów stalowych (powłoki TiC, TiN, TaN, tlenoazotonasiarczanie, wytwarzanie powłok TiC metoda zol-żel).
 • Zakład Odlewnictwa: masy formierskie w tym SMS i CMS, konstrukcja żeliwiaków z podgrzewanym dmuchem, stopy Fe o specjalnych właściwościach (żaroodporne, żarowytrzymałe, odporne na ścieranie, powłoki ochronne zabezpieczające przed korozją wysokotemperaturową).